Campania Promotie studenti

CAPITOLUL 1. CAMPANIA PROMOTIE STUDENTI

1.1.DENUMIREA CAMPANIEI PROMOTIONALE. Denumirea oficiala a campaniei promotionale derulate potrivit prezentului Regulament Oficial este “Promotie studenti” denumita in continuare campania promotionala

1.2. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE. Organizatorul campaniei promotionale este societatea Cleverstore.ro SRL, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J05/2908/2017, CIF RO42061518, numita in continuare « Organizatorul »

1.3. Regulamentul Oficial de participare si derularea a prezentei campanii promotionale este intocmit si este public conform legislatiei aplicabile din Romania prin postarea (afisarea) acestuia pe pagina de internet www.stetoscoape.ro.

Solicitarea in vederea obtinerii, in mod gratuit, a Regulamentului Oficial se poate efectua pe intreaga perioada a campaniei promotionale, astfel cum aceasta este prevazuta in cap. 3 din prezentul regulament oficial. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand in perioada derularii campaniei promotionale mecanismul, precum si orice alte aspecte legate de campania promotionala Promotie studenti”, aceste modificari si/sau completari facand obiectul unui act aditional la prezentul Regulament Oficial. Orice si toate modificarile si/sau completarile din cadrul prezentului Regulament Oficial fac parte integranta din prezentul Regulament Oficial si vor putea fi vizualizate deindata pe pagina de internet www.stetoscoape.ro.

Campania promotionala Promotie studentise desfasoara in conformitate cu dispozitiile prezentului Regulament Oficial si, implicit, a dispozitiilor legale din Romania. Participantii la campania promotionala descrisa in cadrul prezentului Regulament Oficial sunt obligati sa respecte termenii si conditiile acestuia, prevederile acestuia fiind obligatorii tuturor participantilor.

CAPITOLUL 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1. Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in cadrul platformei de comerț online www.stetoscoape.ro .

 CAPITOLUL 3. PERIOADA DE DERULARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Campania promotionala se deruleaza in perioada 1 octombrie 2023– 31 octombrie 2023 potrivit prezentului Regulament Oficial, numit in continuare “perioada campaniei promotionale”.

CAPITOLUL 4. PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

4.1 PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE. Produsele participante in cadrul prezentei campanii promotionale sunt reprezentate de :

 • Stetoscoapele din gama 3M Littmann

 • Pachet student ce contine Stetoscop Littmann si borseta de protectie

Produsele se regasesc in Anexa nr 1, parte integranta a prezentului contract.

CAPITOLUL 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. In cadrul prezentei campanii promotionale poate participa orice persoana fizica, cetățean român sau străin, având la data achiziției varsta minima de 18 ani, denumit in continuare “client”.

 CAPITOLUL 6. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

6.1.  Promotie studenti

In perioada 01 octombrie 2023 – 31 octombrie 2023 clientul care achizitioneaza mai multe  stetoscoape la o singura comanda depusa, din aceeași gama 3M Littmann va primi discount progresiv suplimentar pe baza codului de reducere “student2023
Cantitatea minima care poate fi achizitionata este de 1 stetoscop 3M Littmann. Nu se pot cumula mai multe coduri de reducere (voucher) la o comanda.

 Recomandam inregistrarea comenzii cu cont client.

 CAPITOLUL 7. TAXE

7.1. Organizatorul suporta taxele de transport ale stetoscoapelor 3M Littmann sau a pachetelor student ce contin borsetelor pentru stetoscoape achizitionate de client in cadrul campaniei promotionale pentru comenzi a caror valoare depaseste 500 lei.

 CAPITOLUL 8. PLATA

8.1. Plata produselor comandandate in cadrul acestei campanii se face cu card online prin sistemul Euplatesc direct din comanda sau prin transfer bancar (proforma se va regasi in contul clientului)

 CAPITOLUL 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

9.1. Prin participarea la prezenta campanie promotionala participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament. Participantii si-au dat acordul pentru preluarea si prelucrarea datelor comunicate (nume, prenume, telefon, denumire locatie, adresa, etc) sa fie prelucrate de Organizator, atat pe parcursul campaniei promotionale, cat si ulterior acesteia pentru o perioada nelimitata, in scopul:

 • acordarii produselor achizitionate;

 • alte campanii de marketing si publicitate ;

Organizatorul si/sau persoana ce utilizeaza datele de mai sus se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu respectarea dreptului participantilor, de a opta in scris cu privire la folosirea datelor sale pentru operatiuni de marketing, conform prevederilor de mai sus.

9.2. Tuturor participantilor la prezenta campanie promotionala le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea  privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. 

9.3. La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa de corespondenta info@stetoscoape, Organizatorul si/sau persoana ce a prelucrat datele, se obliga:

 • sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

 • sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

 • sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

9.4. Participantii la campanie in calitate de persoane vizate au conform Legii nr. 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

9.5. In cazul in care un client participant nu doreste ca datele sale personale sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing si publicitate poate refuza, prin informare, in scris, a Organizatorului. In aceasta situatie, datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing si publicitate.

CAPITOLUL 10. DISPOZITII FINALE

10.1. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

10.2. Prezenta campanie promotionala poate inceta inainte de termen sau poate fi prelungita in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau inclusiv la solicitarea Organizatorului, din motive independente de vointa acestora.

Prezentul Regulament oficial este disponibil gratuit si poate fi obtinut, gratuit, in conformitate cu pct. 1.3.

Organizator,

SC CLEVERSTORE.RO SRL

Anexa 1 PRODUSE PARTICIPANTE

 • Stetoscop Littmann Classic III

 • Stetoscop Littmann Classic II Pediatric

 • Stetoscop Littmann Classic II Infant

 • Stetoscop Littmann Lightweight II SE

 • Stetoscop Littmann Master Cardiology

 • Stetoscop Littmann Core