Masuri de securitate importante

Recomandările de securitate ale produsului:

1. Pentru evitarea şocurilor electrice:

– ţineţi aparatul departe de apă;

– nu imersaţi aparatul sau cablul de alimentare în apă;

– nu utilizaţi aparatul atunci când faceţi baie;

– nu atingeţi aparatul căzut în apă ci decuplaţi-l de îndată.

2. Nu puneţi niciodată în funcţiune aparatul atunci când prezintă deteriorări ale parţilor componente, inclusiv ale cablului de alimentare, după ce a căzut sau a fost imersat în apă. În aceste situaţii aparatul se va trimite imediat la un service specializat.

3. Aparatul nu se va utiliza în spaţii în care se utilizează gaze inflamabile, oxigen sau sprayuri de aerosoli.

4. Deconectaţi aparatul de la reţea înaintea curăţirii, umplerii sau după fiecare utilizare.

5. Nu utilizaţi alte anexe nerecomandate de producător

Notă: Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înaintea punerii aparatului în funcţiune. La utilizarea unui produc electric, trebuiesc respectate prevederile următoare.

Avertisment: Ignorarea instrucţiunilor de utilizare poate conduce la leziuni asupra pacientului şi la deteriorarea aparatului.

 

Măsuri de securitate la utilizare:

1. Conectaţi aparatul la o sursă de alimentare cu tensiunea adecvată modelului.

2. Aparatul nu se va lăsa în funcţiune nesupravegheat.

3. Nu puneţi niciodată în funcţiune aparatul atunci când prezintă deteriorări ale parţilor componente, inclusiv ale cablului de alimentare, după ce a căzut sau a fost imersat în apă sau atunci când nu funcţionează în mod corespunzător.

4. Dacă se petrece orice anomalie, opriţi utilizarea aparatului până după examinarea şi/sau repararea sa.

5. Decuplaţi întotdeauna aparatul după utilizare.

6. Nu blocaţi niciodată deschizăturile (fantele) de aer ale aparatului sau nu-l plasaţi în locuri unde acestea ar putea fi obturate.

 

Recomandări de stocare

1. Nu depozitaţi aparatul în razele soarelui sau la temperaturi şi umiditate înalte.

2. Aparatul nu va fi lăsat la îndemâna copiilor.

3. Păstraţi aparatul decuplat de la reţea, atunci când nu este utilizat.

 

Recomandări de curăţire

1. Aparatul nu va fi imersat în apă, fapt ce l-ar deteriora.

2. Aparatul se va decupla de la reţea înaintea curăţirii.

3. Curăţiţi toate părţile componente după fiecare utilizare conform prezentelor instrucţiuni.

Tags: Aerosoli
Vă rugăm introduceți numerele în următoarea casetă de text

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.