0359 80 50 40CONTACT
0produs(e)

Nu aveţi niciun produs în coş.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulament – De doua ori diferenta

 

Art.1. Organizator :

1.1.Organizatorul campaniei promotionale este societatea SC Medicland.ro SRL, cu sediul in localitatea Cihei, nr. 263Q, jedtul Bihor, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J05/273/2003, CIF RO15268762, numita in continuare « Organizatorul » .

1.2. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Art.2. Obiectul Regulamentului:

Clientii platformei de comert online www.medicland.ro, beneficiaza de clauza ofertei concurente care le confera avantajul de a obtine cel mai bun pret practicat de platformele de vânzare online ale magazinelor cu acelasi obiect de activitate, la acelasi produs, in aceleasi conditii de comercializare.

Pentru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului regulament.

Art.3. Definire termeni:

3.1. Clauza ofertei concurente – prevedere contractuala care permite clientului www.medicland.ro sa obtina de la acesta, produse, in conditii mai avantajoase fata de cele prevazute initial, similare celor oferite de terte entitati comerciale.

3.2. Obiectul promotiei – rambursarea dublului diferentei dintre pretul platit pentru un produs achizitionat de pe www.medicland.ro si pretul mai mic practicat in magazinele online cu acelasi obiect de activitate, pentru acelasi produs si in aceleasi conditii de comercializare.

3.3. Client eligibil pentru achizitia online - clientul este eligibil pentru rambursarea dublului diferentei daca are creat un cont de utilizator inaintea efectuarii achizitiei care face obiectul rambursarii.

3.4. Platforme de vânzare online cu acelasi obiect de activitate – site-ul unui magazin care comercializeaza produse identice cu cele existente pe site-ul www.medicland.ro.

 3.5. Acelasi produs – produs identic cu cel achizitionat de pe www.medicland.ro, acelasi brand, acelasi cod de produs.

3.6. Aceleasi conditii de comercializare – produsul trebuie sa poata fi achizitionat la un pret mai mic in aceleasi conditii de comercializare in care a fost achizitionat de pe www.medicland.ro. Compararea se va face intre pretul final de vanzare din ziua achizitiei practicat pe www.medicland.ro, si pretul final de vânzare oferit de catre un alt magazin online care comercializeaza acelasi tip de produse.

Mentionam ca produsul al carui pret final este mai mic in magazinul concurent nu trebuie sa faca obiectul unei actiuni de lichidare de stoc, soldare, resigilare si trebuie sa poata fi achizitionat in aceleasi conditii de:

  • Finantare – numerar sau card bancar;
  • Servicii oferite – gravare si livrare (gratuita);
  • Termenul de garantie al produsului si garantia asigurata de reprezentantii autorizati.
  • Stoc – produsul trebuie sa fie in stoc, la momentul achizitiei.

3.7. Valoarea rambursarii– rambursarea va avea o valoare egala cu dublul diferentei dintre pretul platit de client pentru un produs achizitionat de pe www.medicland.ro si pretul practicat de alt magazin online.

Art. 4. PARTICIPANTI :

4.1. La promotie poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani.

4.2. Pot participa la promotie si persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate (PFA).

Art. 5. PERIOADA SI LOCUL DE DESFASURARE:

Promotia este valabila pe www.medicland.ro , pe o perioada nelimitata. Organizatorul isi rezerva dreptul sa opreasca, sa retraga sau sa modifice in orice fel prezentul regulament, in orice moment si din orice motiv, fara obligativitatea unei notificari de orice gen catre fosti, actuali sau viitori participanti.

Art. 6. CONDITII DE VALIDITATE :

6.1. Pentru ca un client www.medicland.ro sa poata beneficia de aceasta promotie, trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii, prezentate mai jos:

6.1.1. Clientul sa gaseasca spre comercializare acelasi produs, acelasi brand si acelasi cod de produs, pe un magazin online, insa la un pret mic celui practicat pe www.medicland.ro .

6.1.2. Clientul trebuie sa probeze pretul mai mic prin print screen-uri sau URL .

6.1.3. Pentru rambursare, produsul achizitionat de pe site-ul www.medicland.ro , trebuie sa fie disponibil in stocul concurentului la data completarii comenzii pe www.medicland.ro .

Art.7. MECANISMUL PROMOTIEI :

7.1. Daca inainte sau in momentul achizitionarii produsului, clientul constata ca acelasi produs poate fi achizitionat la un pret mai mic intr-un alt magazin de comert online , www.medicland.ro se angajeaza sa ramburseze dublul diferentei de pret clientului.

7.2. In cazul achizitiei de pe www.medicland.ro dublul diferentei de pret se ramburseaza prin modificarea pretului final de catre un operator call-center.

7.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica informatiile trimise de client, datele privind existenta pretului mai mic la site-ul indicat de catre client si indeplinirea conditiilor impuse pentru rambursarea dublului diferentei de pret.

7.6. Pentru a fi considerat valid, formularul de rambursare va fi insotit de urmatoarele documente:

7.6.1. Print screen-uri/URL (in momentul achizitiei) care atesta pretul mai mic practicat de magazinul/site-ul concurent;

7.7. Compararea pretului va fi facuta intre pretul final din ziua achizitiei produsului de pe www.medicland.ro si pretul de vânzare oferit de catre alte platforme de comert online .

7.8. Nu fac obiectul prezentului regulament produsele care pot fi achizitionate la un pret mai mic intr-o alta platformele de comert online si care sunt la lichidare de stoc, soldare, resigilare etc.

7.9. Daca se intrunesc conditiile de rambursare si cererea este valida, clientul va fi contactat de unul din operatorii call-center care vor modifica , in comanda, pretul produsului achizitionat de pe www.medicland.ro , scazand din pretul final afisat pe site, dublul diferentei de pret existente pe un alt magazin online..

ART.8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

8.1. Participarea la aceasta promotie implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

8.2. Organizatorul este obligat sa nu transmita datele personale catre terti, cu exceptia societatilor comerciale implicate in organizarea promotiei. Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la procesarea datelor personale si libera circulatie a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie etc.) pe baza cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa din Oradea, str. Mihail Kogalniceanu, nr.9, Romania.

8.3. Pentru exercitarea drepturilor sus mentionate, persoana implicata poate solicita acest lucru Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata.

8.4 Organizatorul este obligat sa comunice masurile luate si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele personale privind persoana implicata, in termen de 10 zile de la primirea cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date creata in acest mod, va aduce la cunostinta drepturile conforme cu legile privind protectia datelor cu caracter personal.

8.5 Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul prezentat in paragraful anterior. In orice moment participantii isi pot retrage acordul privind utilizarea datelor personale sau primirea oricaror informatii sau corespondente printr-o cerere intocmita in forma scrisa, trimisa pe adresa Organizatorului.

Art.9. LITIGII

9.1. In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

Art.10. DISPOZITII FINALE

10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul, la discretia sa absoluta, de a descalifica orice persoana care falsifica procedura de aplicare a Clauzei ofertei concurente, care incalca prezentul Regulament, care actioneaza intr-un mod lipsit de etica sau perturbator sau care se determina ca actioneaza cu intentia de a deranja, abuza, ameninta sau hartui orice persoana.

10.2. Utilizarea, in orice mod, a unor metode frauduloase de aplicare a Clauzei ofertei concurente, va atrage anularea tuturor inregistrarilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

10.3. Daca, din orice motiv, aplicarea Clauzei ofertei concurente nu se poate aplica conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau aplicarea corespunzatoare a Clauzei ofertei concurente, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda aplicarea prezentului Regulament.

10.4. Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.